K.J. VVS logo

Fjernvarme

Installation af fjernvarme

Hos KJ VVS har vi stor erfaring med alt inden for fjernvarme installation og styring, bl.a. fjernvarme. Installering af fjernvarme er både nemt og billigt at fyre med – og løsningen kræver sjældent meget vedligeholdelse.

Skorstensfejere og udskiftning af olie bliver ikke længere et problem med fjernvarme. Hos KJ VVS har vi stort kendskab til de forskellige fjernvarmeinstallationer, blandt andet i det private hjem. En opgave bliver aldrig for lille eller for stor.

Renlig og effektiv løsning

Vi hjælper dig med at indstille fjernvarmeanlægget optimalt. Vi indregulerer og varmestyring korrekt, så du får optimal udnyttelse af fjernvarme.

Det er en renlig og effektiv løsning, der kan minimere dine varmeudgifter, hvis du bruger fjernvarmen med omtanke. I den forbindelse giver vi den nødvendige vejledning i, hvordan du f.eks. skal regulere på anlægget, når årstiderne skifter.

Hos KJ VVS kan vi bl.a. hjælpe jer med:

Fjernvarme vvs galten

Vi tilbyder vores fjernvarme service i følgende byer:

Her kan du se listen med byer vi tilbyder vores fjernvarme service i:

  • Galten
  • Aarhus
  • Låsby
  • Sabro
  • Harlev
  • Hammel
  • Skovby
  • Sorring

Er din by ikke på listen, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi undersøge mulighederne for at komme til din adresse. 
Fjernvarme vvs galten

Ofte stillede spørgsmål til fjernvarme​

Fjernvarme er et effektivt system til opvarmning af bygninger, der transporterer varme fra en central kilde til flere hjem og virksomheder. I praksis produceres varmen ofte på et kraftvarmeværk, hvor der udnyttes energi fra for eksempel forbrænding af affald, biomasse eller anden energikilde.

Denne varme overføres til vand, som sendes ud gennem et isoleret rørsystem til forbrugerne. Hos forbrugerne cirkulerer vandet gennem et varmevekslersystem, der overfører varmen til boligens eller bygningens eget opvarmningssystem. Herefter sendes det afkølede vand tilbage til kraftvarmeværket for at blive opvarmet igen. Det er en effektiv og ofte mere miljøvenlig måde at levere varme på sammenlignet med individuelle opvarmningssystemer.

Har du spørgsmål i forhold til fjernvarme i dit hjem, er du velkommen til at kontakt os. 

Omkostningerne ved installation af fjernvarme varierer afhængigt af ejendommens størrelse og den eksisterende varmeløsning. Installationen omfatter tilslutning til det lokale fjernvarmenet, installation af varmeveksler og nødvendige rørarbejder. Driftsomkostningerne vil afhænge af forbruget og de aktuelle fjernvarmepriser, som sættes af den lokale fjernvarmeleverandør. Disse priser kan variere geografisk og over tid. Det er vigtigt at tage højde for både installations- og driftsomkostninger for at vurdere økonomien i at skifte til fjernvarme.

Er du nysgerrig efter at vide, hvad det koster at få installeret fjernvarme i dit hjem, så kontakt os.

Prisen for at tilslutte en ejendom til fjernvarmenettet afhænger af flere faktorer, herunder afstanden til det nærmeste fjernvarmerør, ejendommens eksisterende varmesystem, og hvor omfattende installationen bliver. Generelt kan omkostningerne variere betydeligt, og det er derfor bedst at indhente et detaljeret tilbud fra en VVS-installatør, der kan vurdere de specifikke forhold ved ejendommen. Ud over tilslutningsomkostningerne skal man også tage højde for de løbende varmeudgifter, som afhænger af fjernvarmepriserne og forbruget.

Om en ejendom er egnet til fjernvarme, afhænger af flere faktorer. Det mest afgørende er, om der findes et fjernvarmenet i nærheden af ejendommen. Hvis ejendommen ligger i et område, hvor fjernvarme er tilgængelig, er næste skridt at vurdere de tekniske og økonomiske aspekter. Dette inkluderer at overveje ejendommens nuværende varmesystem, isoleringstilstand og eventuelle nødvendige ombygninger for at kunne tilslutte fjernvarme. En professionel VVS-installatør kan foretage en grundig vurdering og give rådgivning om, hvorvidt det er en fordelagtig løsning.

Det nødvendige tryk i et fjernvarmesystem afhænger af systemets design og de specifikke forhold i det pågældende netværk. Generelt ligger trykket i fjernvarmesystemer typisk mellem 6 og 10 bar, men dette kan variere. Det er vigtigt, at trykket er tilstrækkeligt til at sikre en stabil og effektiv varmeforsyning til alle forbrugere i netværket. Trykket i systemet skal være balanceret, så det passer til både varmeproduktionen og forbrugernes behov. En korrekt indstilling af trykket er afgørende for at opnå optimal driftseffektivitet og levetid for systemet.

 

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til lavt tryk i dit fjernvarme system. 

Kontakts os i dag

Ønsker I at få installeret fjernvarme, er KJ VVS et fornuftigt valg. Vi er bl.a. behjælpelige i Galten, Skovby og Harlev. Vi indregulerer og varmestyring korrekt, så du får korrekt regulering fjernvarme.